Viritysosien asentaminen ja moottorin rakentaminen aftermarket osilla

Moottoria purkaessasi kirjaa aina ylös laakereiden koot ja välykset sekä laakereissa esiintyvät mahdolliset vauriot. Moottorikoneistamoiden palveluja kannattaa hyödyntää mikäli itsellä ei ole asiantuntemusta tai tarvittavia työkaluja em. tietojen selvittämiseksi.

Moottori on aina koekasattava ennen kansitasojen oikaisua, tasapainoitusta, runkolinjan oikaisua tai muita lopullisia koneistuksia. Välykset on koneistettava osavalmistajan ohjeistuksen mukaisesti, ei siis välttämättä alkuperäisten arvojen mukaan.

Ns. stroker moottoria rakennettaessa on otettava huomioon kampiakselin vastapainojen mahdollinen osuminen sylinteriputkien alahelmaan, tai öljypohjaan sekä ei toivottu kiertokankien tai pultinkantojen osuminen nokka-akseliin tai männänhelmaan.

Kansien asennuksessa on huomioitava venttiilikoneistogeometrian toimivuus, kuten työntötankojen pituus sekä niiden mahdollinen osuminen kanteen. Venttiilijousipaineet on aina asetettava nokka-akselivalmistajan suositusten mukaisesti.

Virityskansien mukana tulevien venttiilijousten sopivuus suhteessa käytettyyn nokka-akseliin tulee aina tarkistaa. Joissain tapauksissa keinuvivut saattavat ottaa kiinni retaineriin, retainerit voivat ottaa kiinni ohjaimeen tai jouset pohjata.

Uusissa Chevy lohkoissa ei ole öljykanavan proppua asennettuna. Propun puuttuminen estää öljyn kiertämisen suodattimelle mikä voi aiheittaa vaurioita moottorissa. Tämä koskee myytäviä lohkoja ei kokonaisia moottoreita. Myös Mopar lohkoissa on aina syytä tarkistaa että ko. proppu on paikallaan.

Muista siis mitata, tarkistaa, selvittää, varmistaa ja testata. Älä luota hyvään onneen. Väärin asennettu, väärän kokoinen tai muuten sopimaton osa saattaa aiheuttaa vaurion jo ennen moottorin käynnistämistä.

"Bolt-on" osien sopivuus on tapauskohtaista. Useimmiten lievä sovittaminen on tarpeen.

 

Ilmoitettu oktaanilukema

Polttoaineen puristuskestävyyttä ilmoittamassa oktaaniluvussa on eroa amerikkalaisten ja suomalaisten käytännöissä. Suomessa ja Euroopassa käytetään yleisesti RON (Research Octane Number) -lukemaa, joka kuvaa polttoaineen puristuskestävyyttä standardiolosuhteissa.

MON (Motor Octance Number) -lukema ilmoittaa polttoaineen puristuskestävyyden kovemmassa rasituksessa. MON oktaanilukua tutkittaessa testimoottorissa käytetään kovempia kierroksia, sytytysaikoja vaihdellaan ja polttoaine esilämmitetään. MON lukema on yleensä 8-10 pistettä huonompi kuin RON.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa käytetään yleensä RON ja MON lukujen keskiarvona saatua AKI (Anti Knock Index) -lukemaa. Tästä syystä amerikkalaiset ilmoittamat selvästi pienempiä oktaanilukemia vaadittavalle polttoaineelle. Amerikkalaisten ilmoittama oktaanilukema ei siis vastaa Suomessa käytettyjä polttoaineen oktaaniarvoja, mikä pitää huomioida erityisesti viritysosissa. 

Karkeana laskukaavana voi käyttää seuraavaa
RON x 0,95 = AKI

 

Mittayksiköt


Yleisimmät tuumakoot

1” = 2.54mm

1/4" = 6,350mm

5/16" = 7,938mm

3/8" =  9,525mm

7/16" = 11,112mm

1/2" = 12,700mm

9/16" = 14,288mm

5/8" = 15,875mm

3/4" = 19,050mm

7/8" = 22,225mm


NPT –kierteet

1!16” = 7.6mm

1/ 8” = 10.0mm

1/4” = 13.3mm

3/8” = 17.0mm

1/2” = 21.0mm

3/4" = 26.0mm

1” = 33.0mm


Lämpötila

Moottorin lämpötila ja termostaatin avautumislämpötila voidaan ilmoittaa joko Celsius (C°) tai Fahrenheit (F°) asteina. Vastaavuudet lasketaan seuraavasti:

Fahrenheit-asteet Celsius-asteiksi: C° = (F° - 32) / 1.8

Celsius-asteet Fahrenheit-asteiksi: F° = (C° x 1.8) + 32

 

Nestemäärät

Amerikkalaisvalmisteisten moottoreiden ja säiliöiden nestetilavuudet ilmoitetaan harvoin litroina. Käytössä on vieläkin amerikkalainen gallona (eng. gallon, lyhenne gal) ja neljännesgallona (eng. quart, lyhenne qt)

1 qt = 0,9464 l

1 gal = 4 quart = 3,7854 l

 

Nopeus

Amerikkalaiset käyttävät yleisesti nopeudesta määrettä mailia tunnissa (miles per hour, lyhenne mph)

1 km/h = 0.6214 mph

1 mph = 1.6093 km/h

 

Paine

Yleisimmät laitteiden painemitat ovat moottorin öljynpaine ja hydraulisten järjestelmien paine. Paine voidaan ilmoittaa useilla eri mittayksiköillä:

1 kPa = 0,01 Bar = 0,01 kg/cm2 = 0,00986923 atm = 0,1450376

1 Bar = 100 kPa = 1,01972 kg/cm2 = 0,986923 atm = 14,50326 psi

1 kg/cm2 = 98,0665 kPa = 0,980665 Bar = 0,967841 atm = 14,22284 psi

1 atm = 0,009869 kPa = 1,01323 Bar = 1,03321 kg/cm2 = 14,69516 psi

1 psi = 6,89476 kPa = 0,06895 Bar = 0,070307 kg/cm2 = 0,068046 atm

 

Paino

Esimerkiksi amerikkalaisvalmisteisia voiteluaineita, rasvoja jne. myydään pakkauksissa, joissa määrä usein ilmoitetaan unsseina (eng. ounce, lyhenne oz) tai paunoina (eng. pound, lyhenne lb)

1 oz = 28,35 g

1 lb = 16 oz = 453,59 g

 

Pituus

Monet pituusmitat ilmoitetaan edelleen tuumissa (eng. inch, lyhenne in) ja jaloissa (eng. foot, lyhenne ft). Huomaa merkkien ero, 1" = tuuma, 1' = jalka

1 in = 25,4 mm

1 ft = 12 in = 30,48 cm

 

Teho

Moottoreiden tehot ilmoitetaan kilowatteina (kW) ja edelleen myös hevosvoimina (eng. horse power, hp)

1 hp = 0,735 kW

1 kW = 1,36 hpGM startin asennus

 

Holley ja Edelbrock -kaasuttimet